Σημεία τοποθέτησης Δ. Μπουραΐμη στη συνεδρίαση του Δ.Σ ΠΕΔΑ σχετικά με τα απορρίμματα στην Αττική και το ΧΥΤΑ Φυλής