Σημεία τοποθέτησης Δ. Μπουραΐμη στη συνεδρίαση της Ε.Ε ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη λήψη απόφασης για αποκατεστημένο τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής