«Συκοφαντικές πρακτικές και ανήθικες μέθοδοι δεν αγγίζουν ούτε το Δημήτρη Μπουραΐμη, ούτε τη ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»