Συνάντηση του Δημήτρη Μπουραΐμη με το Δ.Σ του Συλλόγου Θεσσαλών Δήμου Φυλής