Συνέντευξη Δημήτρη Μπουραΐμη στον ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM για τη διαχείριση απορριμμάτων