Συνέντευξη στα «“Αδυτα της αυτοδιοίκησης» για τα 8 εκ. ευρώ του ΕΔΣΝΑ