Τοποθέτηση Δημήτρη Μπουραΐμη στην κοινή συνεδρίαση ΠΕΔΑ – ΕΔΣΝΑ για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια