Τοποθέτηση Δημήτρη Μπουραΐμη στη συγκέντρωση συμβασιούχων στο δήμο Φυλής