Τοποθέτηση του μέλους της Ε.Ε και επικεφαλής της ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δημήτρη Μπουραΐμη στο Δ.Σ ΕΔΣΝΑ για απολογισμό έργου διετίας και καθορισμό εισφοράς των δήμων