Τοποθέτηση του μέλους της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και επικεφαλής της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δημήτρη Μπουραϊμη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για τα αντισταθμιστικά από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής